Werkwijze


Aanmelding

Uw kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier onderaan de pagina.
Vervolgens kunt u:

of hier het intakeformulier voor individuele therapie downloaden...

of hier het intakeformulier voor relatietherapie downloaden...

Deze formulieren zijn onder meer gericht op persoonlijke gegevens, leefstijl, referentiekader en levensvisie, klachten en krachten, positieve en negatieve eigenschappen, behandelgeschiedenis, kenmerken van probleemvrije perioden en behandelvoorkeur.

De antwoorden op deze vragen neemt u mee naar uw eerste bezoek aan onze praktijk. Dit vormt de leidraad voor de intake waar wij de hulpvraag vertalen in een behandelplan conform de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst.


Behandelplan

Alvorens wij tot behandeling overgaan, wordt eerst een behandelplan opgesteld. In het behandelplan staat precies wat we bij u geconstateerd hebben aan stoornissen, afwijkingen, oorzaken etc. Verder wordt het behandelvoorstel vermeld zoals met u besproken is. Het nut van een dergelijk behandelplan is dat we de afgesproken behandeling, daadwerkelijk en volgens plan gaan uitvoeren.


Behandeling

Eerste stap
In principe werken we eerst aan het optimaliseren van het zelfhelend vermogen. Dit gebeurt door oplossingsgericht werken, door het aanspreken van reeds aanwezige gezondheidsbevorderende factoren, activeren van aanwezige hulpbronnen en een goede leefstijl.

Tweede stap
Aansluitend is de behandeling gericht op klachtreductie. U leert ook vaardigheden en technieken die u zelfstandig na de therapie kunt blijven gebruiken om de kwaliteit van uw leven verder te verbeteren.

Bij een vaststaande reguliere diagnose wordt altijd de behandeling aangeboden die daar volgens de geldende richtlijnen bij hoort. Daarbij blijven de principes van Evidence Based Medicine (EBM) gelden. Uw voorkeur, in combinatie met de kennis en ervaring van de behandelaar, kan er bijvoorbeeld toe leiden dat wij niet voor de meest reguliere behandeling kiezen, maar voor alternatief. Dit moet dan uiteraard wel een alternatief zijn waarvan de effectiviteit is vastgesteld.

Bijvoorbeeld:
wil een depressieve cliŽnt geen antidepressiva of cognitieve gedragstherapie, dan is ook een goed sint-janskruid preparaat of een combinatie van visolie en hardlopen een optie.


Regelmatige evaluatie

Regelmatig zullen we uw vooruitgang evalueren. Aangezien er sprake is van een intensief, kortdurend en zeer krachtig therapietraject mag zeker na 5 sessies opmerkelijke vooruitgang verwacht worden.

Wij vragen u aan het eind van de behandeling een evaluatieformulier in te vullen om onze kwaliteit te bewaken. Ook is uw mening van groot belang om meer betrouwbare informatie te verzamelen over diverse vormen van geneeswijze, om de keuzevrijheid van u als cliŽnt te vergroten.


Aanmeldformulier

Form ObjectPraktijk De Zwaluwe is gevestigd in 's-Hertogenbosch.Gespecialiseerd in relatietherapie, EMDR, burnout, lichttherapie, depressie, rouwverwerking, assertiviteit, trauma, angsten, psycho-sociale hulpverlening en therapie, sociale vaardigheden, arbeidsgerelateerde en privť-gerelateerde problematiek, psychologen, orthomoleculaire geneeskunde, PNI, psycho-holistisch therapeut, complementaire geneeskunde en integratieve psychologie.