Rouwverwerking


Als u een belangrijk persoon hebt verloren – door dood of op andere wijze – zult u, of u het wilt of niet, te maken krijgen met gedragsverandering. Typerende verschijnselen zijn: terugtrekken uit sociale contacten, slaap - en eetstoornissen, moeheid en andere lichamelijke klachten, hallucinaties en heftige emoties zoals verdriet, woede, schuldgevoel en dergelijke.

Het rouwen lijkt in een aantal fasen te verlopen: verdoving, ontkenning, verwarring en wisselende emoties en tenslotte berusting en aanpassing aan de nieuwe situatie.

Het creëren van een ander en waardevol leven vraagt moed en strijd van u. Verder leven, zonder degene met wie je je verbonden voelt, vraagt veel van ieder mens die dit overkomt. Waar veel mensen dan behoefte aan hebben is een luisterend oor en begrip voor je emoties.

Wij kunnen u helpen om deze moeilijke periode door te komen en het verlies een plaats te geven in uw leven. In een later stadium kunnen we u ondersteunen bij de opbouw van een ander leven.

Rouwen is een normale reactie bij verlies van geliefden. Wanneer u het uzelf gunt om te rouwen, zult u eerder in staat zijn uw weg te vinden in het verdere leven. Wij kunnen u helpen als u behoefte heeft aan extra steun.Praktijk De Zwaluwe is gevestigd in 's-Hertogenbosch.Gespecialiseerd in relatietherapie, EMDR, burnout, lichttherapie, depressie, rouwverwerking, assertiviteit, trauma, angsten, psycho-sociale hulpverlening en therapie, sociale vaardigheden, arbeidsgerelateerde en privé-gerelateerde problematiek, psychologen, orthomoleculaire geneeskunde, PNI, psycho-holistisch therapeut, complementaire geneeskunde en integratieve psychologie.